Introduction

 


 

Episode 1 – ग्राहकांचे उत्स्फूर्त स्वागत आणि त्याचा व्यवसायात होणारा फायदा

 


 

Episode 2 – व्यवसायाच्या जागेतील स्वच्छता व टापटीपपणा आणि त्याचे होणारे फायदे

 


 

Episode 3 – सेल्स वाढविण्यासाठी आणि उत्तम ग्राहकसेवा देण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या प्रॉडक्टस् ची संपूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे.

 


 

Episode 4 – ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र ठरण्यासाठी त्यांना आपल्या products / services ची योग्य व संपूर्ण माहिती द्या.

 


 

Episode 5 – उत्पादनाची गुणवत्ता व त्यातील सातत्य म्हणजे ग्राहकांचा विश्वास